ความสำคัญของอุปกรณ์เซฟตี้สำหรับการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

อุปกรณ์เซฟตี้ คือตัวช่วยสำคัญสำหรับสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงและอาชีพที่ทำงานที่มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป้นในโรงงาน ไซต์งานก่อสร้าง โรงไฟฟ้า งานจราจรหรืองานบนที่สูง เป็นต้น ซึ่งนอกจากเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานแล้ว การเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ก็เป็นอีกตัวช่วยที่จะช่วยปกป้องเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันและยังช่วยสร้างความมั่นใจให้กับคนทำงานได้เป็นอย่างดี

เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าทำไมสถานที่ทำงานที่มีความเสี่ยงจึงต้องใช้อุปกรณ์เซฟตี้มาเป็นตัวช่วยด้านการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน

  1. อุปกรณ์เซฟตี้ช่วยป้องกันอุบัติเหตุเบื้องต้น

อุปกรณ์เซฟตี้ เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าเซฟตี้หรือเข็มขัดเซฟตี้ มีส่วนอย่างมากในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเบื้องต้น เพราะอุปกรณ์แต่ละชิ้นถูกออกแบบมาให้สามารถรองรับการทำงานที่มีความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้เราสามารถเลือกใช้ได้ตามสถานการณ์

  1. อุปกรณ์เซฟตี้ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น อุปกรณ์เหล่านี้ก็กลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงของอันตรายต่างๆ เช่น รองเท้าเซฟตี้ช่วยเป็นฉนวนป้องกันอุบัติเหตุไฟรั่ว ห่วงเซฟตี้ช่วยดึงรั้งเมื่อคนงานพลัดตกจากที่สูง หรือหมวกนิรภัยช่วยป้องกันของหนักกี่หล่นกระแทกศีรษะ เป็นต้น ลองคิดดูว่าหากอุบัติเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นและคนงานหรือวิศวกรในพื้นที่ไม่ได้สวมใส่อุปกรณ์เซฟตี้อยู่ เราคงไม่อยากคิดถึงสิ่งที่จะตามมาแน่ๆ ค่ะ

  1. อุปกรณ์เซฟตี้ช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงาน

มาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่สถานที่ทำงานทุกแห่งต้องมีระเบียบกำหนดไว้อย่างชัดเจนและปฏิบัติตามระเบียบนั้นให้ได้ ซึ่งการใช้อุปกรณ์เซฟตี้สำหรับคนงานที่ต้องทำงานที่มีความเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งมาตรฐานสากลที่สถานที่ทำงานหลายแห่งต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นอย่าละเลยการเลือกใช้อุปกรณ์เซฟตี้ที่มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานตามกฎหมาย จึงจะดีที่สุดและตรงกับจุดประสงค์ของการกำหนเมาตรฐานความปลอดภัยในที่ทำงานมากที่สุดค่ะ

จากความสำคัญที่เรากล่าวมาทั้งหมดจะเห้นได้ว่า อุปกรณ์เซฟตี้นั้นมีส่วนอย่างมากต่อการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน รวมถึงเป็นสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพสำหรับนำมาใช้งานจริง นอกจากนี้อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยต่างๆ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีรวมถึงการจัดอบรมพนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานและต่อชีวิตของคนทำงานให้ได้มากที่สุดค่ะ

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.