มาตรฐานความปลอดภัยของ ‘รองเท้าเซฟตี้’

รองเท้าเซฟตี้ คืออุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยที่มีความสำคัญในการทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยเป็นอย่างมาก เพราะรองเท้าเซฟตี้ที่ดีจะสามารถปกป้องเราทั้งจากการลื่น ของมีคม ของหนัก ไปจนถึงสารเคมีและกระแสไฟฟ้า

แต่ด้วยความที่รองเท้าเซฟตี้มีความสำคัญในความปลอดภัยในการทำงานเป็นอย่างมากนี่เองที่ทำให้มันต้องผ่านการทดสอบและการรับรองมาตรฐานในระดับสากลก่อนที่จะถูกนำมาจัดจำหน่ายหรือนำไปใช้งานจริง วันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับมาตรฐานการรับรองของรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้แบบคร่าวๆ กันค่ะ

ข้อบังคับมาตรฐานรองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้ (Safety Shoes) 

กฎหมาย ข้อบังคับ รวมไปถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของทุกประเทศทั่วโลก จะกำหนดให้มีการสวมใส่รองเท้านิรภัยหรือรองเท้าเซฟตี้ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่หรือบริเวณที่มีแนวโน้มที่คนงานจะได้รับบาดเจ็บที่เท้า ไม่ว่าจะเป็นวัสดุกลิ้งหรือหล่นทับ สะดุดหรือเตะวัตถุต่างๆ เหยียบโลหะ แหลมคม ถูกไฟฟ้าดูดหรือช็อต ฯลฯ ซึ่งตัวอย่างมาตรฐานความปลอดภัยที่เราขอยกมาให้ดูวันนี้ เป็นข้อบังคับของอเมริกา ที่กำหนดไว้ 3 ส่วน ได้แก่

1) OSHA 1910.132 (d): Hazard assessment within your plant environment: ข้อบังคับในการประเมินอันตรายภายในโรงงาน

2) OSHA 1910.136: Occupational foot protection, general requirements: ข้อบังคับ ทั่วไปในการป้องกันเท้าขณะปฏิบัติงาน

3) OSHA 1910.132 (f) a, iv, v: Employee training and fitting for protective footwear compliance: ข้อบังคับในการฝึกอบรมและความกระชับในการสวมใส่รองเท้านิรภัย

รองเท้าเซฟตี้ตามมาตรฐานของประเทศอเมริกานั้น ชนิดของรองเท้านิรภัยตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ASTM F2413-11: Standard Specification for Performance Requirements for Foot Protection ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบัน สามารถแบ่งตามคุณสมบัติเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่

1) รองเท้าเซฟตี้พื้นฐาน หรือรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็ก (Toe Cap) สำหรับใช้ในงานภาคอุตสาหกรรมทั่วไปหรือในไซต์ก่อสร้าง มีคุณสมบัติสามารถป้องกันการกระแทก การบีบ และแรงกดบนหลังเท้าได้ดี

2) รองเท้าเซฟตี้สำหรับป้องกันเฉพาะด้าน เช่น ป้องกันกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าสถิต ป้องกันแทงทะลุพื้นรองเท้า ป้องกันการบาดจากของมีคม ป้องกันการกัดกร่อนจากสารเคมี เป็นต้น ซึ่งโดยพื้นฐานตัวรองเท้าจะเหมือนกับรองเท้าเซฟตี้หัวเหล็กแต่วัสดุที่ใช้จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะด้านมากกว่า

ซึ่งก่อนที่รองเท้าเซฟตี้เหล่านั้นจะออกวางจำหน่ายนอกจากจะผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัยแล้ว ยังต้องมีการทดสอบการใช้งานจริงอีกด้วย เพื่อให้เรามั่นใจได้มากที่สุดว่า รองเท้าเซฟตี้คู่นั้นจะสามารถปกป้องเท้าของผู้ปฏิบัติงานจากอันตรายและความเสี่ยงต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.