กระบองไฟกระพริบ

กระบองไฟกระพริบ
กระบองไฟกระพริบ 2-3 จังหวะ (ยาว 21 นิ้ว) ใส่ถ่านไซส์ D จำนวน 2 ก้อน
รายละเอียด
– ขนาด 4.5 x L = 45cm กดเปลี่ยนได้ 3 แบบ
– แบบที่ 1 ไฟกระพริบ
– แบบที่ 2 ไฟค้าง
– แบบที่ 3 ไฟฉาย
ราคา 200-250 บ.
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 10 อัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระบองไฟกระพริบ
กระบองไฟกระพริบ 2-3 จังหวะ (ยาว 21 นิ้ว) ใส่ถ่านไซส์ D จำนวน 2 ก้อน
รายละเอียด
– ขนาด 4.5 x L = 45cm กดเปลี่ยนได้ 3 แบบ
– แบบที่ 1 ไฟกระพริบ
– แบบที่ 2 ไฟค้าง
– แบบที่ 3 ไฟฉาย
ราคา 200-250 บ.
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 10 อัน

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.