ตลับไส้กรอง RC-203 กันสารเคมีและสารระเหย

ตลับไส้กรอง RC-203 กันสารเคมีและสารระเหย
– ใช้ได้กับหน้ากากกันสารเคมี แบบกรองเดียว , แบบกรองคู่
– ใช้ป้องกันไอระเหย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ กรองได้ทั้งไอกรดและฝุ่น
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 30-50 ชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตลับไส้กรอง RC-203 กันสารเคมีและสารระเหย
– ใช้ได้กับหน้ากากกันสารเคมี แบบกรองเดียว , แบบกรองคู่
– ใช้ป้องกันไอระเหย เช่น สี แล๊คเกอร์ ทินเนอร์ กรองได้ทั้งไอกรดและฝุ่น
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 30-50 ชิ้น

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.