ตัวล็อคเชือกกันตก (OPEN)

ตัวล็อคเชือกกันตก (OPEN)
– 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวล็อคเชือกกันตก และห่วงเซฟตี้ 1 ด้าน
– ใช้สำหรับการทำงานในแนวดิ่ง
– เหมาะกับเชือกขนาด 16 มิล
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5 ชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตัวล็อคเชือกกันตก (OPEN)
– 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวล็อคเชือกกันตก และห่วงเซฟตี้ 1 ด้าน
– ใช้สำหรับการทำงานในแนวดิ่ง
– เหมาะกับเชือกขนาด 16 มิล
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5 ชิ้น

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.