เครื่องตรวจวัดโลหะ (Super Scanner)

เครื่องตรวจวัดโลหะ (Super Scanner)

ขนาด 410mm x 85x 45mm Weight 409g
ใช้ตรวจจับเศษวัสดุโลหะต่างๆ เช่นเศษเหล็ก, ทอง หรือ อาวุธ เช่น มีด ปืนพก ต่างๆ สถานที่ใช้เช่น อาคารสำนักงานต่าง ๆ สนามบิน ห้างสรรพสินค้า หรือโรงงานที่ต้องการตรวจจับโลหะ

1.Hand held metal detector (SUPER SCANNER)
2. สามารถตรวจจับโลหะทั้งแบบเหล็ก และ แบบโลหะผสม
3. การแสดงผล มี 2 แบบ แบบเสียงเตือนและแบบสั่น
4. ใช้ Battery 9 volt
5. มี SW สำหรับปรับ Sentivity
6. สามารถชาร์จ Battery โดยต่อ Adapter 9 VDC (Adapter ไม่มีแถม)
7. มีช่องต่อสัญญาณ Audio Out
8. สามารถเปลี่ยน Battery ได้ง่าย
9. มีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวก

(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5-10 อัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องตรวจจับโลหะ / Super Scanner
ขนาด 410mm x 85x 45mm Weight 409g
ใช้ตรวจจับเศษวัสดุโลหะต่างๆ เช่นเศษเหล็ก, ทอง หรือ อาวุธ เช่น มีด ปืนพก ต่างๆ สถานที่ใช้เช่น อาคารสำนักงานต่าง ๆ ร้านอาหาร สนามบิน ห้างสรรพสินค้า ร้านทอง ไนท์คลับ หรือโรงงานที่ต้องการ

ตรวจจับโลหะ
1.Hand held metal detector (SUPER SCANNER)
2. สามารถตรวจจับโลหะทั้งแบบเหล็ก และ แบบโลหะผสม
3. การแสดงผล มี 2 แบบ แบบเสียงเตือนและแบบสั่น
4. ใช้ Battery 9 volt
5. มี SW สำหรับปรับ Sentivity
6. สามารถชาร์จ Battery โดยต่อ Adapter 9 VDC (Adapter ไม่มีแถม)
7. มีช่องต่อสัญญาณ Audio Out
8. สามารถเปลี่ยน Battery ได้ง่าย
9. มีน้ำหนักเบาใช้งานได้สะดวก

(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5-10 อัน

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.