เทปติดพื้นสะท้อนแสง (รังผึ้ง)

เทปติดพื้นสะท้อนแสง (รังผึ้ง)

หน้ากว้าง 2 เมตร x ยาว 25 เมตร
สีขาว – แดง มี 3 แบบ (สติ๊กเกอร์เป็นคอมเมอร์เชียลเกรด)
1. แบบลูกศร
2. แบบสลับสีขาว – แดง
3. แบบสีเหลี่ยมตาหมากรุก

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทปติดพื้นสะท้อนแสง (รังผึ้ง)

หน้ากว้าง 2 เมตร x ยาว 25 เมตร
สีขาว – แดง มี 3 แบบ (สติ๊กเกอร์เป็นคอมเมอร์เชียลเกรด)
1. แบบลูกศร
2. แบบสลับสีขาว – แดง
3. แบบสีเหลี่ยมตาหมากรุก

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.