เทปติดพื้น king hawk

– สีเหลือง-ดำ ขาว-แดง น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว ขาว
– ใช้ติดพื้นแสดงขอบเขต พื้นที่หวงห้ามที่อันตราย และใช้บ่งบอกจุด ตำแหน่ง แสดงการทำงานของเครื่องจักร

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทปติดพื้น king hawk
– สีเหลือง-ดำ ขาว-แดง น้ำเงิน แดง เหลือง เขียว ขาว
– ใช้ติดพื้นแสดงขอบเขต พื้นที่หวงห้ามที่อันตราย และใช้บ่งบอกจุด ตำแหน่ง แสดงการทำงานของเครื่องจักร

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.