เทปยูโร/กั้นเขต

เทปยูโร/กั้นเขต
– ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง เหนียว ไม่ขาดง่าย สีสดใสเห็นได้ชัดเจน แม้เวลากลางคืน
– สีมาตรฐาน มี 2 สี คือ ขาวสลับแดง และเหลืองสลับดำ ตามความเหมาะสม
– พิมพ์แบบลายฟันปลา พาดเอียง 45 องศา ระยะห่างสีเท่ากัน
– ใช้กับงานจราจร และงานกั้นเขตอันตราย
มี 2 ขนาด
– 3x200m ราคา 215 บาท
– 3x500m(76mm) ราคา 365 บาท
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 15 – 20 ม้วน ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทปยูโร/กั้นเขต
– ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง เหนียว ไม่ขาดง่าย สีสดใสเห็นได้ชัดเจน แม้เวลากลางคืน
– สีมาตรฐาน มี 2 สี คือ ขาวสลับแดง และเหลืองสลับดำ ตามความเหมาะสม
– พิมพ์แบบลายฟันปลา พาดเอียง 45 องศา ระยะห่างสีเท่ากัน
– ใช้กับงานจราจร และงานกั้นเขตอันตราย
มี 2 ขนาด
– 3x200m ราคา 215 บาท
– 3x500m(76mm) ราคา 365 บาท
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 15 – 20 ม้วน ขึ้นไป

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.