เทปยูโร ข้อความ

เทปยูโร ข้อความ
มี 2 แบบ
– เทปยูโร สีเหลือง CAUTION DO NOT ENTER
– เทปยูโร สีแดง DANGER DO NOT ENTER

ใช้กั้นอาณาเขต บริเวณพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในงานตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัย
– ขนาด 3*500ม.
– ขนาด : หน้ากว้าง 3″ (75mm.)
– ความยาว 500 m./ม้วน

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทปยูโร ข้อความ
มี 2 แบบ
– เทปยูโร สีเหลือง CAUTION DO NOT ENTER
– เทปยูโร สีแดง DANGER DO NOT ENTER

ใช้กั้นอาณาเขต บริเวณพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ในงานตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่รักษาควาปลอดภัย
– ขนาด 3*500ม.
– ขนาด : หน้ากว้าง 3″ (75mm.)
– ความยาว 500 m./ม้วน

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.