เสายางจราจรแบบมีฐาน

เสายางจราจรแบบมีฐาน
– ความสูงของเสา 113 ซม. , ฐานกล้าง 41 ซม.
– เสาสีส้ม คาด 1 แถบ กว้าง 24.5 ซม.
– ใช้สำหรับแบ่งเลนถนน เลนจราจร หรือเพื่อกั้นเขตแดนต่างๆ
– สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีน้ำหนัก 6 กก. ใช้คล้องโซ่
– มียางรองรับน้ำหนัก จึงไม่ต้องพุกติดตั้ง
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 10 ต้น ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

เสายางจราจรแบบมีฐาน
– ความสูงของเสา 113 ซม. , ฐานกล้าง 41 ซม.
– เสาสีส้ม คาด 1 แถบ กว้าง 24.5 ซม.
– ใช้สำหรับแบ่งเลนถนน เลนจราจร หรือเพื่อกั้นเขตแดนต่างๆ
– สามารถเคลื่อนย้ายได้ มีน้ำหนัก 6 กก. ใช้คล้องโซ่
– มียางรองรับน้ำหนัก จึงไม่ต้องพุกติดตั้ง
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 10 ต้น ขึ้นไป

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.