แผงกั้นเหล็กจราจร แบบมีล้อ

แผงกั้นเหล็กจราจร แบบมีล้อ
– โครงสีแดง เป็นท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
– ทากันสนิมพ่นสีแดง แกนสีขาว เป็นท่อเหล็กขนาด 4 หุน
– ทากันสนิมพ่นสีขาว ฐานล้อ ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
– เหล็กดามขา ท่อเหล็ก ขนาด 4 หุน
– ล้อเลื่อนติดแผง ล้อยางพลาสติก รูบูท ขนาด 8 นิ้ว สูง 1.10 ม.
จำนวนแกน
ขนาด 1.0 เมตร วางแกน 4 ซี่
ขนาด 1.5 เมตร วางแกน 6 ซี่
ขนาด 2.0 เมตร วางแกน 6 ซี่
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5-10 ชิ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

แผงกั้นเหล็กจราจร แบบมีล้อ
– โครงสีแดง เป็นท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
– ทากันสนิมพ่นสีแดง แกนสีขาว เป็นท่อเหล็กขนาด 4 หุน
– ทากันสนิมพ่นสีขาว ฐานล้อ ท่อเหล็ก ขนาด 6 หุน
– เหล็กดามขา ท่อเหล็ก ขนาด 4 หุน
– ล้อเลื่อนติดแผง ล้อยางพลาสติก รูบูท ขนาด 8 นิ้ว สูง 1.10 ม.
จำนวนแกน
ขนาด 1.0 เมตร วางแกน 4 ซี่
ขนาด 1.5 เมตร วางแกน 6 ซี่
ขนาด 2.0 เมตร วางแกน 6 ซี่
(สินค้าพรีออเดอร์) ขั้นต่ำ 5-10 ชิ้น

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.