ไฟแฟลชโซล่าเซลล์ ขนาด 7 นิ้ว

-ไฟกรวยจราจรชนิดโซล่าเซลล์ เป็นไฟ LED ขนาด 7 x 15(กว้างxยาว) มี 2 สีคือสีเหลือง และ สีแดงใช้พลังงานแสงอาทิตย์
-ใช้เพื่อเตือนเขตงานก่อสร้าง พื้นที่ตอนกลางคืน สามารถทำให้รถสังเกตได้ง่าย ลดอุบัติเหตุบนถนน

1.ตัวไฟแฟลชสามารถยึดติดกับอุปกรณ์ได้ง่ายๆ หรือนำใส่บนหัวกรวยจราจรก็ได้
2.แผงโซล่าคุณภาพ สามารถใช้งานได้ยาวนาน
3.แบตเตอรี่แห้งสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย ไม่เสียง่าย
4.ระยะการมองเห็นในที่มืด : 600 เมตร
5.หลักการทำงาน : ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
6.วัสดุของไฟแฟลชโซล่าเซลล์ :พลาสติก ABS
7.ทำงานด้วยไฟกระพริบพลงงานแสงอาทิตย์ มีสวิทเปิดปิด เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
8.สามารถใช้งานได้ติดต่อกัน 96 ชั่วโมง หากแบตเตอรี่เต็ม

รายละเอียดเพิ่มเติม

-ไฟกรวยจราจรชนิดโซล่าเซลล์ เป็นไฟ LED ขนาด 7 x 15(กว้างxยาว) มี 2 สีคือสีเหลือง และ สีแดงใช้พลังงานแสงอาทิตย์
-ใช้เพื่อเตือนเขตงานก่อสร้าง พื้นที่ตอนกลางคืน สามารถทำให้รถสังเกตได้ง่าย ลดอุบัติเหตุบนถนน

1.ตัวไฟแฟลชสามารถยึดติดกับอุปกรณ์ได้ง่ายๆ หรือนำใส่บนหัวกรวยจราจรก็ได้
2.แผงโซล่าคุณภาพ สามารถใช้งานได้ยาวนาน
3.แบตเตอรี่แห้งสามารถบำรุงรักษาได้ง่าย ไม่เสียง่าย
4.ระยะการมองเห็นในที่มืด : 600 เมตร
5.หลักการทำงาน : ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
6.วัสดุของไฟแฟลชโซล่าเซลล์ :พลาสติก ABS
7.ทำงานด้วยไฟกระพริบพลงงานแสงอาทิตย์ มีสวิทเปิดปิด เมื่อไม่ต้องการใช้งาน
8.สามารถใช้งานได้ติดต่อกัน 96 ชั่วโมง หากแบตเตอรี่เต็ม

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.