ไม้กั้นกรวยจราจร

ไม้กั้นกรวยจราจร

– ไม้กั้นกรวยจราจร หรือ ไม้กั้นเขต มีความยาว 120 Cm.
– ไม้กั้นกรวยจราจร หรือ ท่อกั้นเขต ไม้แบ่งเขต มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 4 Cm.
– ท่อกั้นเขต หรือ แบบริเขต Barricade สามารถยืดออกได้ และหดเก็บได้ โดยมีความยาว เมื่อยืดมากสุด ที่ 220 Cm.
มี 2 สี
สีขาว-แดง , สีเหลือง-ดำ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไม้กั้นกรวยจราจร

– ไม้กั้นกรวยจราจร หรือ ไม้กั้นเขต มีความยาว 120 Cm.
– ไม้กั้นกรวยจราจร หรือ ท่อกั้นเขต ไม้แบ่งเขต มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 4 Cm.
– ท่อกั้นเขต หรือ แบบริเขต Barricade สามารถยืดออกได้ และหดเก็บได้ โดยมีความยาว เมื่อยืดมากสุด ที่ 220 Cm.
มี 2 สี
สีขาว-แดง , สีเหลือง-ดำ

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.