Carabiner แบบหมุนเกลียว

Karabiner แบบหมุนเกลียว
– วัสดุทำจาก เหล็กชุบโครเมี่ยม
– รับน้ำหนักแนวนอนได้ 10 KN หรือ 1,003.60 กก.
– รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 10 KN / ในแนวดิ่งได้ 25 KN
– สำหรับยึดติดกับเชือกนิรภัย
– กว้างขนาด 10 มม. มีน้ำหนัก 60 กรัม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Karabiner แบบหมุนเกลียว
– วัสดุทำจาก เหล็กชุบโครเมี่ยม
– รับน้ำหนักแนวนอนได้ 10 KN หรือ 1,003.60 กก.
– รับน้ำหนักแรงที่มากระทำต่อวัตถุในแนวนอนได้ 10 KN / ในแนวดิ่งได้ 25 KN
– สำหรับยึดติดกับเชือกนิรภัย
– กว้างขนาด 10 มม. มีน้ำหนัก 60 กรัม

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.