อุปกรณ์กันตก Ghost (Kong)

อุปกรณ์กันตก Ghost (Kong)
– น้ำหนัก : 63 กรัม
– ประเภทของอุปกรณ์มัด : ท่อ
– ฟันยึด : ไม่มี
– เป็นแนวทางในโหมดช่วยเบรก : สูงสุด 2 ผู้ติดตาม
– Belay ช่วยเบรก : ไม่มี
– ช่วงเชือก : 7.5 มิลลิเมตร – 10.5 มิลลิเมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์กันตก Ghost (Kong)

– น้ำหนัก : 63 กรัม
– ประเภทของอุปกรณ์มัด : ท่อ
– ฟันยึด : ไม่มี
– เป็นแนวทางในโหมดช่วยเบรก : สูงสุด 2 ผู้ติดตาม
– Belay ช่วยเบรก : ไม่มี
– ช่วงเชือก : 7.5 มิลลิเมตร – 10.5 มิลลิเมตร

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.