อุปกรณ์กันตก DANCER 948 (KONG)

อุปกรณ์กันตก DANCER 948 (KONG)
– ตัวหมุนป้องกันเชือกบิดเป็นเกลียว
– วัสดุผลิตด้วยอลูมิเนียม อัลลอยด์
– ทนต่อ แรงดึง 35 Kn
– มาตรฐาน CE 0123

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์กันตก DANCER 948 (KONG)
– ตัวหมุนป้องกันเชือกบิดเป็นเกลียว
– วัสดุผลิตด้วยอลูมิเนียม อัลลอยด์
– ทนต่อ แรงดึง 35 Kn
– มาตรฐาน CE 0123

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.