อุปกรณ์กันตก Duck (KONG)

อุปกรณ์กันตก Duck (KONG)

– อุปกรณ์มัดฉุกเฉิน
– มันทำงานบนเชือกและเทป!
– น้ำหนัก: 70g
– เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 8-13 มม
– รับรอง: EN 567: 97

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์กันตก Duck (KONG)

– อุปกรณ์มัดฉุกเฉิน
– มันทำงานบนเชือกและเทป!
– น้ำหนัก: 70g
– เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 8-13 มม
– รับรอง: EN 567: 97

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.