อุปกรณ์กันตกจากที่สูง INDY EVO 801.02 (KONG)

อุปกรณ์กันตกจากที่สูง INDY EVO 801.02 (KONG)

น้ำหนัก: 450g
มิติหลัก: 195mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 11mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 10-12mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 11-12mm

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์กันตกจากที่สูง INDY EVO 801.02 (KONG)

น้ำหนัก: 450g
มิติหลัก: 195mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 11mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 10-12mm
เส้นผ่าศูนย์กลางเชือก: 11-12mm

Copyright © 2018 T-Evergreen International (Thailand) Ltd. All rights reserved.